Drawing AA Metatron by Karen Brodeur

AA Metatron

Pen and ink - Bristol paper - 6/x 9”